درباره

shineyourlife

سبد اول از کالاهای دانش پایه ما از سال ۹۲ با داشتن تاییدیه های دانشگاهی و گواهی ثبت اختراع و با حمایت دستگاه های اجرایی مرتبط با حدود چهل و اندی فقره کالا درمرحله عرضه و تجاری سازی در سراسر کشور میباشد. ضمنا استانداردی تحت عنوان خودمراقبتی و تندرستی پایدار به کد استاندارد  ۱-۰۱-۱۰۳-۳۲۵۹در سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ثبت گردیده است.

تابش زیبایی با تندرستی میخوای،دانلود کن:

 

 

 

ارتباط با ما(Contact Us):

Tel. 0098 910 859 0631 (تماس و پی وی تلگرام)

E-Mail: daneshboniyan@gmail.com

Channel : www.T.me/arrayesh (کانال تلگرام)